Alerta Medical. Fall forebygging

Alerta Medical leverer produkter innen forbygging av fallulykker og trykkskader for sengeliggende pasienter.

Forebygging av fallulykker er viktig og vi kan nå med produkter fra Alerta Medical tilby tråkkematter, bevegelsessensor og sensorer for seng og stol. Produktene fungere både som selvstedige løsninger med varslingsmonitor og for direkte tilkobling til sykesignalanlegget. Produktene er testet gjennom mange år i samarbeid med helse institusjoner og helsevesenet i England.

Se mer under https://intercom-support.no/produkter/pasientvarsling/alerta-medical/

Pasienter som blir liggende lenge står i fare for å utvikle liggesår. Alerta Medical tilbyr en rekke madrasse løsninger for denne gruppen brukere.