rightToveis høyttalende kommunikasjon

Det lokale sykehuset, et laboratorium eller et sykehjem har alle behov for en pålitelig kommunikasjonsplattform for å yte den beste service til sine pasienter og la de ansatte jobbe så effektivt som mulig. Stentofon tilbyr integrerte IP Audio løsninger som fungerer på tvers av ulike plattformer, slik at du kan spare verdifull tid i et nødstilfelle .

AlphaCom er flaggskipet i intercom familien.

AlphaCom har nesten ubegrenset med muligheter for tilkoblinger mot andre systemer og ivaretar i tillegg sikkerheten i kommunikasjonsfasen. AlphaCom kan integreres mot telefon, Video, trådløse telefoner, personsøkere og brannalarm.  Med et intercom system kan samtaler settes opp en til en eller grupper og samtalene foregår høyttalende og man slipper å trykke på knapper for å svare.

AlphaCom dekker internkommunikasjonsbehovet i et sykehus med  apparater tilpasset heiser, dører og operasjonsstuer .

For ytterligere informasjon les mer under produkter.

Last ned brosjyre