img_i-messagePersonsøkere og trådløse systemer fra Multitone dekker de fleste sikkerhetsapplikasjoner der hurtig og effektiv kommunikasjon er viktig. Et personsøkersystem dekker hele bygningen og kommunikasjon kan f.eks. være mellom Person til person eller Tekstmeldinger fra maskin til person.

Multitone I-Message er en meldingsplattform som integrerer ulike systemer.  Meldinger kan sendes mellom systemer. Det betyr at en alarm  fra et system kan vises i flere andre som f.eks. personsøkere og trådløse Dect/WiFi telefoner. Multitone  @ppear er en sikker kommunikasjons app for  smart telefon  for visning av meldinger,  visning av tilstede og status til andre brukere, sikker overføring og overstyring av alarmmeldinger.

Last ned brosjyre