cobs_smartCOBS SMART-systemet er en helt ny og moderne måte å gi sikker, redundant, velprøvet og enkel trådløs kommunikasjon på.

SMART utnytter fordelene med smarttelefoner og standardiserte operativsystem og kombinerer disse med de fordeler som lokale systemer gir med sin overlegne sikkerhet, enkelthet og tilgjengelighet. ″Kombinasjonen av moderne teknikk og velprøvde stabile konsepter gir maksimal ytelse og tilgjengelighet″.

Systemet er ikke avhengig av noen operatør, hverken faste eller mobile og påvirkes derfor ikke av tilgjengelighet på mobilnettet eller av noen ukjent 3’dje part. SMART tilbyr full funksjonalitet i både arkitektur og systemdesign med fokus på driftssikkerhet lokalt, med muligheter til å koble til mindre kritiske tjenester som f.eks. skytjenester eller servicebaserte tjenester via LAN/WAN eller internett.

Tilkobling til 3’dje part applikasjoner er en sentral del og gjør systemet bedre og mer effektivt å bruke. Alarmer og kritiske meldinger er utformet til å håndteres 100% lokalt for maksimal tilgjengelighet og sikkerhet.

Last ned brosjyre