ecosecureEkoSecure

EkoSecure et personsikkerhetssystem laget for å dekke større arealer som f.eks. fabrikklokaler eller hvor personalet er mobile og forflytter seg mellom bygninger på større steder. EkoSecure repeatere dekker større areal og kan plasseres i avstander på inntil 60m i mellom dem. Repeatere med kort rekkevidde kan kombineres der hvor det er behov for mer nøyaktig posisjonering.

EkoSecure personsøkeren gir fra seg kraftig lyd når alarmen er utløst. Dette gjør lokaliseringen av personen lettere.

EkoSecure fungerer også sammen med EkoTek.