Til kontorer, tannlegekontorer og butikker tilbyr Intercom Support trådløse systemer som varsler direkte fra trådløseknapper til personsøkere uten kostbar infrastruktur. Les mer om løsninger under Kollegavarsling.

Se hvilke sendere og mottakere vi tilbyr under Produkter/Kollegavarsling

Stentofon Puls er en ideell økonomisk løsning for mindre virksomheter og butikker som trenger høyttalende toveis kommunikasjon. For mer informasjon les mer under Internkommunikasjon.

Se også produktene under Produkter/Intercom og Produkter/trådløs kommunikasjon