Intercom Support tilbyr ulike løsninger innen sikkerhet/Overfallsalarm.

EkoTek, et trådløst system som gir to-veis kommunikasjon mellom ansatte. Systemet gir deg lokasjon og alarmmeldinger.

EkoTek gir sikkerhet og støtte til ansatte som tilbyr tjenester til publikum der en truende situasjon kan oppstå.

Stentofon Bi-Way er designet for effektiv høyttalende kommunikasjon mellom skrankepersonell og publikum, der kommunikasjon må gå gjennom sikkerhetsglass og spesialbygde skranker for beskyttelse mot voldshandling

Stentofon har kommunikasjonsløsningen for kritisk kommunikasjon i skoler. Stentofon levere produkter med god lydkvalitet.

Når kritiske situasjoner oppstår er tiden knapp og klar og tydelig tale er vesentlig.