Intercom Support tilbyr ulike løsninger innen personsikkerhet.

EkoTek

EkoTek er et trådløst system som gir to-veis kommunikasjon mellom ansatte. Systemet gir deg lokasjon og alarmmeldinger.

EkoTek gir sikkerhet og støtte til ansatte som tilbyr tjenester til publikum der en truende situasjon kan oppstå. Et trykk på anropsknappen gir umiddelbar informasjon til andre ansatte som kan se hvor og hvem som trenger hjelp.

– 2-veis, laveffekt, trådløst produkt
– Nettverket bygges opp av repeatere
– Mobile håndholdte radioenheter for sending og mottak av meldinger og lokasjonsinformasjon
– Sentral radioenhet (HUB) kontrollerer systemet og tilbyr konfigurasjon av systemet ved bruk av web server
– Enkelt å bruke og konfigurere
– Meget kostnadseffektivt

Last ned brosjyre


EkoSecure

EkoSecure et personsikkerhetssystem laget for å dekke større arealer som f.eks. fabrikklokaler eller hvor personalet er mobile og forflytter seg mellom bygninger på større steder. EkoSecure repeatere dekker større areal og kan plasseres i avstander på inntil 60m i mellom dem. Repeatere med kort rekkevidde kan kombineres der hvor det er behov for mer nøyaktig posisjonering.

EkoSecure personsøkeren gir fra seg kraftig lyd når alarmen er utløst. Dette gjør lokaliseringen av personen lettere.

EkoSecure fungerer også sammen med EkoTek.

Last ned brosjyre


EkoMS: Kraftfull administrasjonsprogramvare for EkoTek-systemer

EkoMS-administrasjonsprogramvare fungerer sammen med alle andre produkter i EkoTek-familien, inkludert EkoSecure sikkerhetsalarmsystem for ansatte og EkoCare-pasientvarslingssystemet.

EkoMS samler inn alle systemhendelser og varslings informasjon fra EkoTek-systemet og viser denne informasjonen i et tydelig, lett tilgjengelig format.

Den er svært konfigurerbar, slik at du viser dataene som betyr noe for deg. Det muliggjør enkel sentralisert overvåking og administrasjon av systemet ditt i sann tid, forenkler administrasjonsoppgaver og gir detaljerte rapporter for å hjelpe deg med å forstå hvordan prosessene fungerer og identifisere områder for forbedring. Kort sagt tar EkoMS ditt EkoTek-system til neste nivå.

EkoMS Nøkkelpunkter

 • EkoMS Planvisning
 • EkoMS Alarmtavler i sann tid
 • EkoMS Varsler
 • Dashbord med alarm historikk
 • Bytting av enheter og administrasjon
 • Eksporterbare rapporter
 • Nettverkskonfigurasjon
 • Bruker administrasjon
 • Aktivitetslogg
 • Tilpasningsbare menyer og datadisplayer
 • Automatisk sikkerhetskopiering av data

Last ned brosjyre