firstIntercom Support tilbyr ulike løsninger innen personsikkerhet.

EkoTek

EkoTek er et trådløst system som gir to-veis kommunikasjon mellom ansatte. Systemet gir deg lokasjon og alarmmeldinger.

EkoTek gir sikkerhet og støtte til ansatte som tilbyr tjenester til publikum der en truende situasjon kan oppstå. Et trykk på anropsknappen gir umiddelbar informasjon til andre ansatte som kan se hvor og hvem som trenger hjelp.

– 2-veis, laveffekt, trådløst produkt
– Nettverket bygges opp av repeatere
– Mobile håndholdte radioenheter for sending og mottak av meldinger og lokasjonsinformasjon
– Sentral radioenhet (HUB) kontrollerer systemet og tilbyr konfigurasjon av systemet ved bruk av web server
– Enkelt å bruke og konfigurere
– Meget kostnadseffektivt

Se video om EkoTek personsikkerhet her

Se Beth’s historie

Last ned brosjyre


EkoSecure

EkoSecure et personsikkerhetssystem laget for å dekke større arealer som f.eks. fabrikklokaler eller hvor personalet er mobile og forflytter seg mellom bygninger på større steder. EkoSecure repeatere dekker større areal og kan plasseres i avstander på inntil 60m i mellom dem. Repeatere med kort rekkevidde kan kombineres der hvor det er behov for mer nøyaktig posisjonering.

EkoSecure personsøkeren gir fra seg kraftig lyd når alarmen er utløst. Dette gjør lokaliseringen av personen lettere.

EkoSecure fungerer også sammen med EkoTek.

Last ned brosjyre


secondCOBS

Cobs telefonene kan gi alarm ved gitte posisjoner som påminnelser til seg selv eller alarm til kolleger.  Her kan man også gi alarm ved fall eller når det normale bevegelsesmønsteret endres.

Tiden er kritisk derfor har Cobs  alarmserver integrert et unikt grensesnitt med ikoner og farger som indikerer hvilken type alarm som mottas og hva som skal skje med alarmen.

Med posisjoneringen holdes  det rede på hvor de ansatte  er inne i bygninger og det kan presenteres  grafisk på en skjerm dersom alarmen utløses. Cobs benytter RFID med meget nøyaktig posisjonering.

Med et Cobs system får man både alarmfunksjon og toveis tale.

Se video på løsninger