Accept + Phono

Kategori:
A4U2 Accept + phono er en trådløs romenhet i A-CALL Serien med innbygget logikk.

Accept benyttes som rompanel (tilstedepanel). Panelet har tre knapper – en rød, en gul og en grønn samt en 6,3mm phonokontakt. Knappenes funksjon styres fra COBS Meldingsseerver (CMS). Accept har to innganger og to utganger som kan benyttes for å styre hendelser som f.eks å tenne en lampe på utsiden av et rom i en alarm situasjon.