AIM (Input Modul)

Kategori:

AIM er en inngangsmodul som kobles sammen med CMS for å håndtere distribuerte åpne/lukkede innganger.

Eksempler er pumpealarm, HCWC alarm eller andre tekniske alarmer.

Exempelvis kan pumplarm, HWC larm, entrésignal eller annan utrustning anslutas.

  • 8 inganger (åpen/lukket)
  • 1 x RS485 port for kommunikasjon med CMS
  • 10-30 V DC strømforsyning
  • Konfigurerbar via CMS

Datablad: AIM MD-100116_A