Alarmknapp

Alarmknappen er en trådløs alarmsender med posisjonering som kan festes i beltet med belteklips eller bæres i snor rundt halsen.

For aktivering av alarm trykkes den røde alarmknappen en eller to ganger. Når knappes trykkes varsles det med lysdiode, vibrasjon og tone. Dette programmeres i HUB konfigurasjonen.

Anropsknappen har også helningsbryter/fallalarm som vil gi automatisk alarm hvis knappen ikke lenger står vertikalt.

 

Datablad EkoCare Resident call button