Alert + Phono

Kategori:

A4U2 Alert Phono er et trådløs alarmpunkt med en rød alarmknapp og uttak for 6,3mm phonokontakt.

Alert Phono benyttes som et alarmpunkt i tilfeller der man enkelt og trådløst behøver å kompletere installsjone med tråløse faste alarmknapper. Fordelen med å kommunisere trådløst er å minske kabeltrekkingen og få en enklere installasjon. Enheten har 2stk innganger for tilkobling av eksterne givere og 2 stk utganger for styring av eksterne applikasjoner.