Alerta Call

Alerta Call en kablet anropsknapp til bruk for pasienter. Kobles direkte til sykesignalanlegget.