Anropsenhet

Anropsenheten kobles til sengepanelet

  • Stor rød ringeknapp for enkel tilkalling
  • Beroligelses-LED
  • Standard kabel med USB snorsikring og 4P4C-kontakt
  • Leveres med veggbrakett
  • Kompatibel med WCP-11c anropspunkt ved sengen