Anropsknapp

Kategori:

Anropsknappen benyttes når det er behov for å ha en anropsenhet i sengen. ved ett trykk på Anropsknappen utløses et anrop og indikasjonslampen på mottageren tennes.

Den manuelle anropsknappen kobles til kontakten på anropspanelet. Rød knapp med integrert LED, lyser lyst når et anrop utløses (beroligelseslampe).
Håndmelderen kan utstyres med en eller to knapper for å kontrollere sengelys eller lignende.
Hvis håndmelderen fjernes fra anropspanelet av pasienten / beboeren, enten utilsiktet eller tilsiktet, vil personalet bli informert om dette som en plug-in-alarm.
I tillegg har knappen med RJ14-plugg en avrivningsbeskyttelse for å forhindre ødeleggelse på grunn av overdreven trekking, høydejusterbare senger osv.

Alle håndmeldere er inkl. veggholder

FD4913 / FD4914               Anropsknapp

FD4915 / FD4916               Anropsknapp med lysbryter

FD4917 / FD4918               Anropsknapp med to lysbrytere