AOM (Utgangs modul)

Kategori:

Utgangsmodulen benyttes for å styre eksterne enheter ved alarmsituasjoner.

Eksempel på styring kan være å stoppe en maskin, åpne en dør eller sette i gang en sirene ved overfall eller dementsalarm.

  • 7 utganger (åpen/lukket)
  • 1 x RS485 port for kommunikasjon med CMS
  • 10-30 V DC strømforsyning
  • Konfigurerbar via CMS

Datablad: AOM MD-100114_A