CMS

Ett sikkerhetssystem skal være stabilt og driftsikkert!

Alarmserver CMS bygger derfor på en dedikert maskinvare og installeres ikke på en server eller PC. Ingen kritiske deler i systemet er avhengig av beveglige deler som harddisker eller vifter. All programvare inkludert konfigurering lagres på en solidstat disk(CF-kort).

CMS er en behovsstyrt alarmserver som er egenutviklet av COBS.
CMS er moduloppbygd via lisenser og styres av kommunikasjon med ulike systemer avhengig av behov.
CMS håndterer både fysiske og logiske kobliner over Ethernet, direkte via RS232, RS485, GSM, 3G eller via I/O moduler.

Datablad: CMS MD-100085_D