Cobs 3110 Dect telefon

COBS C-3110 er telefonen som gir deg full oversikt

Enkel å bruke
C-3110 har et stort tydelig display og tydelige knapper. Alarmer og meldinger prioriteres og sorteres etter farge i stauslisten med den mest aktuelle alarmen øverst. Du får et tydelig, hurtig og oversiktlig bilde.

Datablad: dect telefon C-3110