Produkter

Cobs C3115 Dect telefon

Telefonen for ekstra personsikkerhet!
C-3115 kan fås med alle funksjoner du kan tenke deg for å sikre dine ansatte, overfallsalarm, frarivningsalarm, “ikke beveglse” alarm, fallalarm og posisjonsalarm.

Fargekoder og ikoner for bedre respons
C-3115 har et stort tydelig display med ikoner der alarmer og meldinger prioriteres og sorteres etter farge i stauslisten med den mest aktuelle alarmen øverst.

Datablad: dect telefon C-3115