Delux Alertamat

Deluxe Alertamat En robust, luksuriøs tråkkemattematte med lang holdbarhet. Dette er verdens første og eneste genuine brytermatte med teppeutseende for forebygging av fall. Den er tilgjengelig i fire farger for å kunne passe til fargetemaet i rommet.

Deluxe Alertamat har et fremtredende utseende for pleie omgivelser og er den ideelle løsningen i situasjoner der demente vil forsøke å unngå matta.

Enkelt å installere og ta i bruk.

Plassering

Deluxe Alertamat er mest effektiv når den plasseres ved siden av sengen eller ved døra. Den gir pleiere proaktiv varsel om en pasient står i fare for å falle, forlate sengen eller gå ut av rommet. Når pasienten står på tråkkematten vil den aktivere sykesignalanlegget og varsle pleier til å sørge for pasientens sikkerhet.

Deluxe Alertamat kan kobles direkte til sykesignalanlegget eller den kan brukes sammen med en monitor som et frittstående system. Monitor er tilleggs utstyr.

Datablad:Delux Alertamat