EkoSecure Posisjons Repeater

EkoSecure-posisjons repeateren fungerer sammen med ESREP. Ved å plassere Posisjons repeatere innenfor rekkevidde til en ESREP, kan du forbedre posisjonsnøyaktigheten til det utendørs EkoSecure-systemet.

  • Lokalisering
  • Batteridrift (typisk 18 mdr.)
  • IP66 innkapsling