EkoTek Personsøker

EkoTek personsøker er en alphanummerisk toveis meldingsenhet, med innbygget nødalarm funksjon. Personsøkeren kan motta tekstmeldinger, sende responser og tilbyr muligheten til å lagre meldinger for lesning senere. Displayet med høy kontrast kan vise opp til 150 karakterer og alle menyer vises med enkel tekst. Utførelse av alle funksjoner skjer med intuitive menyer med bruk av knappene. Den røde knappen for utløsning av alarm. Blå knapp for assistanse.

Datablad EkoTek 2 personsøker V2