FD4770 Armbåndssender konfigurerbar

Kategori:

Den trådløse armbåndssenderen benyttes sammen med FACI IR mottager. Enheten er forsynt med en klokkereim. Ved ett trykk på den trådløse armbåndssenderen, utløses anropet og indikasjonslampen på IR mottageren tennes. Den høye overføringseffekten på samtaleutløseren (opptil 50 m) sikrer at senderen ikke trenger å holdes i retning av mottakeren.

Hvis batterispenningen synker under 8 V, er det fortsatt mulig å ringe. Så snart personalet kommer inn i rommet og aktiverer nærværsknappen, vises “LAV BATT” i romdisplayet.

Anropssenderen FD4770 kan også fungere som en nærværssender. Den kvitterer for alarmen på stedet og sender også et tosifret personnummer som kan logges ved hjelp av PC-programvaren.
Det kan også brukes til et trådløst nødanrop av personalet med et tosifret personalnummer.
Den kan også brukes som en lydløs alarm som ikke vises på displayene.