FD4841 Anropspanel med knapp

Kategori:

Anropspanelet med IR mottaker tilkobles tilstedepanelet over rombussen. Når anrop utløses, lyser bare beroligelseslampen til den anropende enheten. I tillegg til romnummeret tildeles et eget sengetall. I forbindelse med armbåndssenderen (FG2150) kan anrop utløses trådløst. Det integrerte lokaliseringslyset kan slås av / på via PC-grensesnittet

Datablad: FD4841 Anropspanel med knapp