Produkter

FD4844 Anropspanel med signaltrekksnor og avstilling

Kategori:

Anropspanelet med IR mottaker tilkobles tilstedepanelet over rombussen. Når anrop utløses, lyser bare beroligelseslampen til den anropende enheten. I tillegg til romnummeret tildeles et eget sengetall.

Datablad: FD4844 Anropspanel med signaltrekksnor og avstilling