Produkter

FD4844R Anropspanel med signaltrekksnor og knapp

Kategori:

Anropspanelet med IR mottaker tilkobles tilstedepanelet over rombussen. Når anrop utløses, lyser bare beroligelseslampen til den anropende enheten. I tillegg til romnummeret tildeles et eget sengetall.

Datablad: FD4844R Anropspanel med trekksnor og knapp