FD4971 Romelektronikk

Romelektronikkmodulen er den sentrale kontrollenheten for beboer / pasientrom.
Elektronikkmodulen er integrert i stasjonsbussen og konfigureres automatisk. Det tresifrede alfanumeriske romnummeret legges inn på romdisplayet eller på PC-en.
Alle elektroniske enheter i rommet er intelligente og kobles til via 3-leder rombuss i bus eller stjernestruktur. Rombussen overvåkes konstant og er beskyttet mot kortslutning og overbelastning av en elektronisk sikring.