FD4973 Lampe med romelektronikk

Romelektronikkmodulen er den sentrale kontrollenheten for beboer / pasientrom.
Elektronikkmodulen kobles til stasjonsbussen og konfigureres automatisk. Det tresifrede alfanumeriske romnummeret legges inn på romdisplayet eller på PC-en.
Lysfeltene (rødt, hvitt – WC anrop og grønt – Tilstede) er utstyrt med holdbare lysdioder av høy kvalitet og overvåkes elektronisk. Alle elektroniske enheter i rommet er intelligente og kobles til via 3-leder rombuss i et bus- eller stjernestruktur. Rombussen overvåkes konstant og er beskyttet mot kortslutning og overbelastning av en elektronisk sikring.