FD5025 Systemkontroller med gruppesentral

Kategori:

Hovedsentralen er en lavenergi, vifteløs industri PC med flash disk og Intel Atom prosessor. Den har embeded Windows installert.

Hovedsentralen kobles til et sentralkort med USB tilkobling. Sentralkortet har utgang for fem høyhastighets avdelingsbusser. Sentralkortet støtter inntil 99 undersentraler.

Programmering av anlegget foregår i hovedsentralen der hvert panel har en egen ID og tilhørende Alias. I tillegg programmeres tekster for angivelse av type rom og seng.

Sentralen overvåker alle paneler og gir beskjed om feil. Den sjekker dataforbindelser og måler spenninger på panelene.

Ved å koble sentralen på internett kan den fjernstyres/administreres. Det gir mulighet for at teknisk personell hos Faci kan lese ut spenninger på panelene og hendelseslogger for å finne eventuelle feil på anlegget.

Panelene i anlegget kan om nødvendig fjern oppdateres med ny programvare. Dette skjer i bakgrunnen mens anlegget fungerer som normalt.

Behandling av data og display funksjoner ligger i sentralenheten. Sentralen har en klokkestyrt vaktplan der man bestemmer sammenkoblinger av avdelinger, visninger av anrop osv på ulike tider i døgnet. Her legges det også inn dempning av anropssignalet i displayene på natten.

Anropssignaler og styrke programmeres også i hovedsentralen.

Alt programmeres ved bruk av sentralens administrasjons program.

Datablad:FD5025 Systemkontroller med gruppesentral