I-Page

Kategori:

Multitone I-page™ er et personsøkersystem som kan formidle beskjed fra knapper, alarmkontakter, brannvarslingsanlegg, sykesignalanlegg eller annet utstyr, til en eller flere personsøkere. Meldingene vises i klartekst på mottakeren. Leveres med senderstyrke på 2,5W og 5W inkludert strømforsyning. 2,5W versjonen leveres også med bordantenne

I-Page har innbygget webserver og programmeres ved hjelp av en PC med nettleser tilkoblet 10/100 Ethernet porten.

I-Page har 14 alarminnganger som programmeres med tilhørende tekst og hvilken personsøker eller gruppe som skal motta meldingen

Datablad:Datablad I-page