Master station

  • Hovedstasjon med berøringsskjerm viser med en oversikt en liste over aktive alarmer. Nexus bruker farge (rød / gul / gul) for å indikere prioriteten (viktigheten) av en alarm. Alle samtaler vises i prioritetsrekkefølge. Dette gjør det lettere for deg å bestemme hvor alvorlig en alarm er, og hvilken respons som kreves.