PAL+

Kategori:

Alarmsenderen PAL+ er den perfekte løsningen for sosialkontor, sykehjem eller akuttmottak når man vil vite hvor alarmen sendes fra.

COBS lalarmsendere PAT/PAT+/PAL+er en serie av bærbare alarmsendere med funksjoner som gir brukerne økt sikkerhet og personlig sikkerhet.

Dette er små og hendige sendere som kan bæres på flere måter. Brukeren selv kan sende alarm med trykke på alarmknappen. Alarmen sendes til radiomottakeren A-TRAX eller A-TRAX IP som videresender alarmen til COBS meldingsserver CMS. Alarmen kan siden vises på ulike enheter slik som COBS trådløse DECT telefoner, via webgrensesnitt og en GSM telefon. Alarmsenderen har en kontinuerlig batteriovervåkning og varsler dersom batterinivået blir for lavt.

PAL+ er en alarmsender med innebygd posisjonsmottaker. PAL + registrerer A-RFID posisjonssendere og kan dermed avgi nøyaktig posisjonsdata når man alarmere manuelt eller passerer en posisjon som automatisk avgir posisjonsdata. Automatiske alarmer benyttes bl.a. som dements alarm.

PAL+ er følsom for bevegelse og kan alarmere på inaktivitet når den har inaktiv en tid. Programmering av enheten skjer via radio (kort rekkevidde)

OBS! Det er ekstremt viktig at batteribytte utføres på korrekt måte for at enheten skal forbli vanntett.