PAT +

Kategori:

Alarmsenderen PAT+ er den perfekte løsningen for sosialkontor, sykehjem eller akuttmottak når man vil vite hvor alarmen sendes fra.

COBS lalarmsendere PAT/PAT+/PAL+er en serie av bærbare alarmsendere med funksjoner som gir brukerne økt sikkerhet og personlig sikkerhet.

Dette er små og hendige sendere som kan bæres på flere måter. Brukeren selv kan sende alarm med trykke på alarmknappen. Alarmen sendes til radiomottakeren A-TRAX eller A-TRAX IP som videresender alarmen til COBS meldingsserver CMS. Alarmen kan siden vises på ulike enheter slik som COBS trådløse DECT telefoner, via webgrensesnitt og en GSM telefon. Alarmsenderen har en kontinuerlig batteriovervåkning og varsler dersom batterinivået blir for lavt.

PAT+ er lik PAT men med mulighet å bytte batteri selv. Enheten er IP-67 klasifisert (vanntett) forutsatt at batteriet byttes på riktig måte.

OBS! Det er ekstremt viktig at batteribytte utføres på korrekt måte for at enheten skal forbli vanntett