Posisjonssender (A-RFID)

Posisjonssender for nøyaktig posisjonsangivelse innendørs. Posisjonssenderen benyttes i kombinasjon med COBS DECT telefoner eller TRACE ALARM for å gi nøyaktig posisjonsangivelse. Den kan også benyttes som passasjevakt ved en ytterdør, vakt runder eller som dementsalarm.

A_RFID sender ut en kortdistanse id-signal, id-signalet fanges opp av de innebygde mottakerne i DECT telefonene eller TRACE ALARM. Når enheten oppfatter dette signalet så kan informasjon sendes videre til COBS meldingsserver CMS for ytterligere håndtering i form av en alarm eller melding. A_RFID har utgang for doble antenner som kan konfigureres med ulike ID. Dette innebærer at man kan montere en A-RFIS og komplettere med 2 stk. antenner på hver sin side av en dør for å bestemme retningen eller på hvilken side av en dør, alarmen er aktivert.

A_RFID kan også fungere som etasje indikator og bestemme i hvilken etasje en person, terminal, telefon eller alarmknapp befinner seg og på den måten holde kontroll på enheter.