Assist-e Server

Kategori:

Basert på CentOS & FREEPBX

Egen service for kommunikasjon

MYSQL Database

Trippel sikkerhet (pbx, server, nettverk)

Web basesert

Sone system for ulike områder