Produkter

RPT 1600 Repeater

RPT-1600 Repeater benyttes for å forsterke opp signalet fra trådløse alarmsendere. Tilkobles strømnettet med adapter. RPT-1600 har to antenner for mottak og sending av meldinger.

Datablad: PageCom RPT-1600