Seng Alertamat

Seng Alertamat er en sengesensor til bruk i en seng. Sengesensoren er en brytermatte som er et enkelt ‘plug-and-play’ system som raskt kan settes opp av en pleier.

Seng Alertamat er en sengematte som er mest effektiv når den plasseres under madrassen. Sengevakten gir pleiere proaktiv varsel om en pasient står i fare for å falle eller forlate sengen.

  • Plasser sengematten på tvers av sengen.
  • Plasser sengematten ved skulderpartiet når man ønsker å bli varslet når brukeren reiser seg.
  • Plasser sengematten under hoftepartiet når man ønsker å bli varslet når brukeren forlater sengen.

Seng Alertamat har sin egen monitor og fungerer  frittstående, men den kan også enkelt kobles til et sykesignalanlegg. Dette gir pleier mulighet til å velge mellom lokal alarm eller sentralisert aktivering for pasientens sikkerhet. Når pasienten returnerer til sengen vil alarmen avstilles automatisk.

Seng Alertamat kobles til batterieliminator eller bruk av batteri

Datablad: Seng Alertamat