FG 2150 Armbåndssender

Kategori:

Den trådløse armbåndssenderen benyttes sammen med FACI IR mottager. Enheten er forsynt med en klokkereim. Ved ett trykk på den trådløse armbåndssenderen, utløses anropet og indikasjonslampen på IR mottageren tennes. Den høye overføringseffekten på samtaleutløseren (opptil 50 m) sikrer at senderen ikke trenger å holdes i retning av mottakeren.

Hvis batterispenningen synker under 8 V, er det fortsatt mulig å ringe. Så snart personalet kommer inn i rommet og aktiverer nærværsknappen, vises “LAV BATT” i romdisplayet.

Entydig lokalisering. Gir anrop fra det rommet personen befinner seg i.