WebDisplay

COBS Web display er en applikasjon som installeres direkte i alarmserveren CMS. Web displayet viser på en tydelig og oversiktlig samme informasjon som vises på en COBS DECT telefon.

Ideen med applikasjonen er å tilfredsstille alle som vil ha et større fastmontert display for visning av alarmstatus som f.eks. i en resepsjon eller i en korridor.