EkoTek. Personalarm-overfallsalarm

EkoTek er et trådløst system som gir to-veis kommunikasjon mellom ansatte. Systemet gir deg lokasjon og alarmmeldinger.
EkoTek gir sikkerhet og støtte til ansatte som tilbyr tjenester til publikum der en truende situasjon kan oppstå. Et trykk på anropsknappen gir umiddelbar informasjon til andre ansatte som kan se hvor og hvem som trenger hjelp.

Viser alle 5 resultater