Multitone I-page™ Personsøkersystem

Multitone I-page™ er et personsøkersystem som kan formidle beskjed fra knapper, alarmkontakter, brannvarslingsanlegg, sykesignalanlegg eller annet utstyr, til en eller flere personsøkere. Meldingene vises i klartekst på mottakeren.