Pasientvarsling. Sykesignal. Velferdsteknologi

Faci er vårt tradisjonelle sykesignalanlegg. Systemet er bussbasert
COBS er et trådløst pasientvarslingsanlegg med varsling til trådløse Dect telefoner.
EkoCare et trådløst pasientvarslingsanlegg basert på EkoTeks patenterte teknologi.
Assist-e er et IP basert sykesignalsystem der rompanelene kommuniserer trådløst via WiFi med Smart telefoner. HD tale.
Alerta Medical er utstyr for fall forebygging med sensorer for stol og seng. Bevegelses sensor og signalmatter.