COBS pasientvarsling er et system med varsling fra fastmonterte trådløse romenheter og trådløse smykkesendere. Mottakere er trådløse Dect telefoner eller Smart1