SMART1 utnytter fordelene med smarttelefoner og standardiserte operativsystem og kombinerer disse med de fordeler som lokale systemer gir med sin overlegne sikkerhet, enkelthet og tilgjengelighet.
Systemet er ikke avhengig av noen operatør, hverken faste eller mobile og påvirkes derfor ikke av tilgjengelighet på mobilnettet eller av noen ukjent 3’dje part