EkoCare er et trådløst pasientvarslingssystem bestående av fire komponenter basert på EkoTeks patenterte teknologi. Sykesignalanlegg uten behov for kabling som gir full mobilitet for brukerne. Beboere, pasienter og pleiere kan være sikre på at anropene kommer frem. EkoCare benytter samme frekvensbånd som EkoTek og følgelig benyttes de samme repeaterne for å kommunisere tilbake til standard Hub og Maxi Hub.