FACI Flexline sykesignal oppfyller alle krav til et avansert og moderne signaleringssystem – uten at dette betyr tykke brukerveiledninger. Systemet er enkelt å installere og det har avanserte muligheter med enkel betjening. Enhetene kan rengjøres/desinfiseres med alminnelige rengjøringsmidler. Plastdelene er resirkulerbare og de er laget i flammehemmende materiale.