Multitone EkoSecure. Personsikkerhet-Overfallsalarm

EkoSecure er et langtrekkende personsikkerhetssystem med områdevarsling og lyd lokalisering basert på Multitone EkoTek systemet. EcoSecure benytter EkoTek Maxi Hub og EkoTek repeatere og sørger for personsikkerhet over store områder. Dette er ideelt for steder der ansatte er mobile og beveger seg mellom bygninger.