Multitone EkoTek. Personalarm-Overfallsalarm

EkoTek er et trådløst system som gir to-veis kommunikasjon mellom ansatte. Systemet gir deg lokasjon og alarmmeldinger.
EkoTek gir sikkerhet og støtte til ansatte som tilbyr tjenester til publikum der en truende situasjon kan oppstå. Et trykk på anropsknappen gir umiddelbar informasjon til andre ansatte som kan se hvor og hvem som trenger hjelp.

Multitones sikkerhetssystem for ansatte kombinerer faste og bærbare enheter med assistanse- og nød knapper, alt koblet sammen med Multitones EkoTek-teknologi. En rekke signalforsterkere, som enten kan være nettverkskoblede eller batteridrevne, er stasjonert rundt anlegget. Når en alarm utløses, vil den nærmeste repeater, som har fått navn etter det aktuelle rommet eller området, plukke opp denne alarmen og rapporterer den, sammen med plasseringen, via repeater nettverket til EkoTek-huben, som styrer hele systemet.

Alarmtype, plassering og enhetens-ID videresendes deretter til den aktuelle forhåndskonfigurerte gruppen av personsøkere, som kan bestå av sikkerhetspersonell eller førstehjelpere. De kan trykke på en knapp for å bekrefte alarmen og kan selv også utløse alarmer. Hvis alarmen ikke kvitteres, vil den eskaleres ytterligere. Disse personsøkerne kan også motta meldinger og oppdateringer fra systemadministratoren.

Med tillegg av EkoMS kan alarminformasjon også videresendes til sanntids alarmtavler eller til og med vises på plantegninger over anlegget.

For arbeidsplasser med uteområder som også krever personlig alarmdekning, kan du forbedre EkoTek-systemet ditt med EkoSecure, som gir dual-band personsøkere som fungerer innendørs og utendørs. EkoSecure kan også installeres alene hvis et helt utendørs system er nødvendig.