Ulike sendere til forskjellige formål/bruk. Senderne kan brukes til trådløs sykesignal eller varsling av kolleger i tilfelle en truende situasjon oppstår. Senderne kan også benyttes på tannlegekontorer for tilkalling av felles assistenter. Det leveres også sendermoduler som kan integreres i tannlegestolen.
Senderne sender direkte til en eller flere mottakere/personsøkere. Tekst som skal vises i mottakeren programmeres inn i knappen.